wat moet u doen als uw werkgever failliet is ?

Wat zijn de emotionele gevolgen van een echtscheiding?
January 1, 2017
Show all

wat moet u doen als uw werkgever failliet is ?

is uw werkgever failliet  verklaard? dan zijn dit de stappen
die u kunt/ moet ondernemen.

 

Wanneer uw werkgever failliet is het slim om direct op te nemen met het UVW. Het UVW kan de loonbetaling van de werkgever overnemen en
uitbetalen voor een bepaalde periode. Het UVW controleerd dan of er betalingsonmacht is bij de werkgever. Hierbij betaald het UVW uit wat u nog

te goed heeft tot maximaal 13 weken voor het opzeg termijn, dit gaat om spaarloon, overuren, onkostenvergoeding, achterstandig salaris, 13e maand, atv of adv-dagen.
vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Curator

Na dat een werkgever failliet is stelt de echter een advocaat aan die het faillissement verder de zaken behandeld van het bedrijf ,
dat noemen we een curator. Er is kans dat wanneer er een culrator is vast gesteld dat de werknemers in dienst mogen blijven, met de culrator als baas.
De culrator zegt dan de contracten op met een opzegtermijn van 6 weken.Uw werkgever mag niet meer zelfstandig beslissingen maken of betalingen doen voor het bedrijf.
U kunt dus nog zelfs na een faillissement nog werkzaamheden moeten uitvoeren

Pensioen

De opbouw van pensioen gaat door zo lang je nog in dienstverband bent, dus tot het eind van de opzegtermijn. Na het einde van de opzegtermijn stopt uw pensioenopbouw.
U bent dan geen ‘deelnemer’ meer van het pensioenfonds.

Vrijwillige voorzetting

U kunt een vrijwillige voorzetting aanvragen bij het pensioen fonds wanneer uw pensioen opbouw stopt.
Wanneer u dit doet moet u zowel het werknemers en het werkgeversdeel zelf betalen. Hierdoor zorgt u er voor dat uw overgangsrechten en pensioenregelingen voor u blijven gelden.
Pensioenopbouw bij nieuw dienstverband
Wanneer u aan het einde van het dienstverband ander werk vindt dan gaat uw pensioenopbouw gewoon door, Let op dit is alleen geldig als u werk vind in de zelfde sector.
ALs uw oude werkgever een eigen pensioenfonds of regeling had, moet u contact opnemen met je pensioenfonds.

daarnaast moet u direct juridisch hulp inschakelen dat is nodig om een faillissement aan te vragen waar nodig is.
Daarnaast heb je vast veel vragen wanneer uw werkgever failliet gaat. Ook hij/zij kan u door deze tijd helpen

 

Comments are closed.